Klachtenregeling

Over het examen

De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de OSZG. Klachten over het examen worden door het bevoegd gezag van de OSZG behandeld.

Klachtenregeling

Conform het klachtenreglement worden klachten ingediend en behandeld door het bevoegd gezag van de OSZG of door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Het klachtenreglement vindt u hier.

Het curatorium staat als klankbord en adviseur open voor iedereen die bij de school betrokken is. Het curatorium overlegt regelmatig met de schoolleiding.

Vertrouwenspersonen

 De vertrouwenspersonen van Gymnasium Bernrode zijn op deze pagina te vinden.