HUISWERKBEGELEIDING

Bernrode kent al een jarenlange traditie van begeleiding volgens het principe door-leerlingen-voor-leerlingen: bovenbouwleerlingen helpen onderbouwleerlingen, en u wordt via EOC Bernrode op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw zoon/dochter.
We kennen twee vormen van begeleiding:

Klassikale huiswerkbegeleiding
Klassikale huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die thuis om wat voor reden dan ook niet of zeer slecht aan hun huiswerk toekomen. Voor sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld vrienden of de computer te interessant, anderen hebben thuis geen rustige werkplek waar ze zich ook daadwerkelijk kunnen concentreren. Op school hebben wij voor deze leerlingen in het 8e en het 9e uur een lokaal ingericht waar ze in alle rust hun huiswerk kunnen maken. Ook lopen er een of meer begeleidende leerlingen rond die vragen beantwoorden, helpen met plannen en (buiten het lokaal) overhoren.

Huiswerkbegeleiding is er van maandag t/m donderdag. Iedere deelnemer aan de huiswerkbegeleiding is minimaal twee middagen (= 4 lesuren) per week aanwezig, maar vaker kan ook.
Kosten: € 13,50 per week

Individuele bijlessen
Individuele bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen die problemen hebben bij een of meerdere specifieke vakken. Voor deze leerlingen wordt een passende begeleider gezocht die ze met dit betreffende vak kan helpen. Zij bepalen dan samen wanneer de bijles plaats vindt.
Kosten: € 6,75 per lesuur

Verdere informatie en inschrijven
Heeft u nog vragen, of wilt u uw zoon/dochter inschrijven voor bovengenoemde begeleiding, dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen naar hwb@bernrode.nl. Vergeet niet om hierin de naam van uw zoon(s)/dochter(s) en klas te vermelden. Geef bij individuele bijles het vak / de vakken aan en bij klassikale huiswerkbegeleiding de dagen en uren.
Inschrijvingen gelden tot wederopzegging, maar uiterlijk tot het einde van het schooljaar. In een nieuw schooljaar kunt u uiteraard opnieuw een aanvraag doen.
Als de bijles eenmaal loopt, kunt u de evaluaties lezen door in te loggen op https://eoc.bernrode.nl/ Beschikt u nog niet over zo’n account, dan kunt u dit activeren door een mail te sturen naar hwb@bernrode.nl Wij zullen u dan de gegevens toezenden. Vergeet niet om in uw mail de naam van uw zoon(s)/dochter(s) en klas te vermelden, zodat we de goede koppeling kunnen maken.
Let op! Klassikale huiswerkbegeleiding en individuele bijlessen zijn niet hetzelfde als hulplessen. Hulplessen worden klassikaal gegeven door docenten op bepaalde uren. Inschrijven hiervoor gaat via magister.