JEUGDGEZONDHEIDSZORG

De GGD Hart voor Brabant volgt de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd van 0-19 jaar. Op het voortgezet onderwijs screenen zij de leerlingen in de tweede klas. De GGD onderzoekt dan hoe leerlingen zich op lichamelijk en sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. Doel is eventuele gezondheidsproblemen op te sporen en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Jeugdarts Yvonne Lathouwers en jeugdverpleegkundige Kim Claassen zijn de contactpersonen voor onze school. Zij onderhouden regelmatig contact. Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek informeren zij bijvoorbeeld bij de mentoren naar de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. 

   
Jeugdarts
Yvonne Lathouwers
 
Jeugdverpleegkundige
Kim Claassen
 

De GGD doet meer!

  • De leerlingen, maar ook ouders of de school, kunnen bij gezondheidsklachten of andere problemen altijd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht voor een onderzoek op verzoek. Dit zal plaatsvinden op school of op een GGD locatie. Het kan gaan over de groei en gezondheid (bijv. lengte, gewicht, gehoor- of gezichtsvermogen, jeugdpuistjes, eetgedrag), maar ook over onderwerpen als ruzie thuis, pesten op school, drugs, seksualiteit, internetgebruik en dergelijke. De GGD verwijst als dat nodig is door naar de huisarts of andere instanties. 
  • De GGD is gesprekspartner in het Zorg- en Adviesteam bij het in beeld brengen van risico- en beschermende factoren bij problemen van leerlingen. De GGD biedt docenten en mentoren ook advies en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen en veiligheid op school.
  • De GGD (Gezondheidsvoorlichter) ondersteunt en adviseert school ook bij collectieve gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. Denk hierbij aan onderwerpen als ‘gezonde voeding’, ‘alcoholgebruik en andere genotsmiddelen’ en ‘social media’. De school heeft bij deze aanpak rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.
  • Ook voert de GGD het rijksvaccinatieprogramma uit.
Contact
Heeft u als ouder of uw kind buiten deze contactmomenten met jeugdgezondheidszorg vragen dan kan hij/zij gebruik maken van een chat- of telefonisch spreekuur. Daar kan uw kind met allerlei vragen over de gezondheid en eigen ontwikkeling terecht. Op www.jouwggd.nl kan uw kind meer informatie vinden over de puberteit en gezondheid. Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0900-4636443 (lokaal tarief), elke werkdag van 08.30-17.00 uur, kies optie 2 in het keuzemenu. Kijk ook eens op de website: www.ggdhvb.nl.