Decanaat
Gymnasium Bernrode heeft twee schooldecanen:

                  
  mevrouw Meijer
ame@bernrode.nl
  meneer Peters
rpe@bernrode.nl
 

Voor vragen op het gebied van profiel- of studiekeuze zijn zij via decanen@bernrode.nl altijd bereikbaar

Wat doet het decanaat?
De decanen begeleiden leerlingen bij hun profiel- en vakkenkeuze en, als vervolg daarop, bij hun keuze voor vervolgonderwijs. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de activiteiten in het kader van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). LOB op Gymnasium Bernrode volgt een doorlopende leerlijn vanaf klas 1 t/m klas 6 gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers (werkexploratie, loopbaansturing, motievenreflectie, kwaliteitenreflectie en netwerken). Zij zijn het aanspreekpunt voor coaching en advies op het gebied van profielkeuze en studiekeuze en voeren gesprekken met de leerlingen en desgewenst hun ouders over de te maken keuzes.

In de onderbouw werkt de leerling toe naar het maken van een profielkeuze. Hierbij is het van belang dat de leerling bekend is met zijn eigen talenten, sterktes, kwaliteiten en competenties. Daarom worden er tijdens mentoruren opdrachten ingezet die de leerling antwoord laten geven op de drie kernvragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. De unieke motieven en kwaliteiten van iedere leerling worden door middel van ervaringen, dialoog en reflectie blootgelegd.

In de bovenbouw zal er steeds meer eigen verantwoordelijkheid gevraagd worden om sturing te geven aan de eigen loopbaan. Leerlingen werken actief naar het maken van een studiekeuze door vanuit een breed scala aan mogelijkheden steeds meer te werken naar een gerichtere keuze.

Documenten
Overzicht profielen

Activiteiten onderbouw
Meeloopdagen klas 1-3
Kwaliteiten en motievenopdrachten tijdens het mentoruur
Jaarevaluaties
Profielkeuze en beroepskeuzetest
Profielkeuzemarkt
Profielkeuze-les klas 3 door de decaan
Individueel profielkeuzegesprek en eventuele vervolggesprekken met de decaan

Activiteiten bovenbouw
Proefstudeerdag Radboud Universiteit Nijmegen
Regionale studie- en beroepsvoorlichtingsavond bij St. Janslyceum Den Bosch Beroepenavond
Pre-university activiteiten (optioneel)
Meeloopdagen, open dagen en proefstudeerdagen (volgen op eigen initiatief)
Evaluatiegesprekken decanen na volgen voorlichtingsactiviteiten
Zelfreflectieverslag

Studiekeuze reflectieverslag
Studiekeuzetesten afnemen
Talententest afnemen
Studiekeuzegesprek met decaan


Interessante links voor ouders:

Studiekeuze123.nl
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/ (Blog door studiekeuze expert Hermien Miltenburg van Wageningen Universiteit)


Boeken:
Help mijn kind moet kiezen – Hans Kock
Leer je kind kennen – Jelle Jolles