VERLOF AANVRAGEN

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof voor één dag moeten de ouders van klas 1 t/m 3 zich wenden tot de teamleider onderbouw (Hr. Veldhuis) en de ouders van klas 4 t/m 6 tot de teamleider bovenbouw (Hr. Geurts).

Voor het aanvragen van meerdaags verlof dienen ouders zich te wenden tot de rector. Hierbij gaat de school uit van de richtlijnen van de “Verlofregeling RBL-BNO” en de leerplichtambtenaar.

Uitzondering: In het geval dat u kort verlof wilt aanvragen, omdat uw kind een medische afspraak heeft bij bijvoorbeeld huisarts, orthodontist, fysiotherapeut, etc. dan hoeven ouders dat verlof niet via de conrector aan te vragen, maar kan dat aangeven worden door op deze pagina het Formulier afwezigheid in te vullen.
Om te voorkomen dat uw kind onnodig lessen moet missen, verzoeken wij u om dergelijke medische afspraken buiten lestijd te plannen, voor zover mogelijk.

Voor het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit als open dag/ meeloopdag /matching dag kan de leerling zelf verlof aanvragen. Dit moet tenminste 1 week voor de activiteit gebeuren. Het nodige formulier kan hij halen bij de receptie, invullen en laten ondertekenen van de decaan, mevrouw Ypma.

Regels luxe verzuim
Vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost kregen wij het verzoek de ouders van onze leerlingen te informeren over een andere aanpak van luxe verzuim: “Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.”

Naar het Formulier afwezigheid
Download de verlofregeling: RBL-BNO.