OUDERRAAD ALGEMEEN

Alle ouders/verzorgers van leerlingen van Bernrode zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Deze wordt bestuurd door de Ouderraad, die als doel heeft de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De Ouderraad vergadert regelmatig samen met de rector om te spreken over zaken die bij ouders en leerlingen leven. Hiervan doet ze verslag via de Jaarvergadering. Verder verzorgt ze elk jaar een presentatie voor ouders/verzorgers tijdens de Ouderavonden in oktober/november.

Wilt u zaken onder de aandacht brengen? Mail uw ideeën, suggesties en opmerkingen naar ouderraad@bernrode.nl

 

Om de uitgebreide informatie over de ouderraad te bekijken moet je inloggen bij 'Mijn Bernrode'