Project Delphi

Gymnasium Bernrode heeft een sterk regionale karakter. Daarmee komt ook een regionale verantwoordelijkheid. Sinds een aantal jaar is er vanuit verschillende basisscholen de wens ontstaan om leerlingen uit groep 8 cognitief meer uit te dagen. De plusklassen en extra lessen volgen ze al, maar zo rond januari is de koek dan toch echt wel op voor deze leerlingen. Het gevolg is dat leerlingen hun motivatie voor school verliezen en het gevoel hebben hun tijd maar te moeten uitzitten. 

Van succesvolle pilot naar project

Om die reden zijn wij twee jaar geleden na gaan denken wat wij als Gymnasium Bernrode voor deze kinderen zouden kunnen betekenen. Dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een succesvolle pilot met één leerling van de Bolderik in Heeswijk-Dinther. De pilot is inmiddels omgedoopt tot Project Delphi en is dit schooljaar voor meerdere kinderen beschikbaar.


Wat is Project Delphi?

Project Delphi is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij maakt het niet of een leerling op hoogbegaafdheid getest is. Leerlingen die niet meer voldoende uitgedaagd kunnen worden op de basisschool. Zij krijgen op Bernrode de mogelijkheid om voor het vak geschiedenis te versnellen en krijgen een eerste onderdompeling in de klassieke talen en cultuur. Ook kunnen zij deelnemen aan extra cursussen.

 

In deze video vertelt groep 8’er Caitlyn wat Project Delphi voor haar heeft betekend. Ook haar docent, het samenwerkingsverband en Bernrode delen hun ervaring. Daarnaast komt u te weten waarin Project Delphi verschilt met het aanbod van andere scholen.

https://youtu.be/WSzEvojwZUI


Extra cursussen

Afhankelijk van de dag waarop de leerlingen naar Gymnasium Bernrode komen, worden er ook extra cursussen aangeboden. Deze cursussen maken deel uit van ons Hermes-programma en starten na de herfstvakantie. Voor een overzicht van deze cursussen verwijs ik u graag naar onze website: https://www.bernrode.nl/Mijn-Bernrode/Hermes


Fysieke en digitale lessen

Omdat onze school een regionale ligging kent, zullen de lessen in een hybride vorm aangeboden worden. Dit houdt in dat er om de twee weken fysieke lessen op school plaats zullen vinden en iedere andere week er digitale lessen vanuit Microsoft Teams worden gegeven. Afhankelijk van de persoonlijke behoefte van de leerling zullen er contactmomenten voor evaluatie met de basisschool, eventuele begeleider(s) en Bernrode zijn.

De deelnemende leerlingenkrijgen toegang tot Magister (leerlingvolgsysteem) en een iPad, met daarop onze office 365 omgeving, in bruikleen van Bernrode. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht; ouders wordt enkel gevraagd een gebruikersovereenkomst te ondertekenen.

Aanmelden Project Delphi

Dit schooljaar is er plaats voor 12 leerlingen om deel te nemen aan Project Delphi. Ouders of leerkrachten kunnen hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar projectdelphi@bernrode.nl. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Als er meer dan 12 aanmeldingen zijn, wordt er gekeken voor welke leerlingen het project het best passend is.

 

Aanmelden kan tot en met donderdag 15 oktober 2021

Meer informatie over Project Delphi

Wilt u meer informatie over Project Delphi of heeft u een vraag? Neem dan gerust telefonisch contact op met de heer Q. Veldhuis (tel. 0413-291342). 


Project Delphi


In deze video vertelt groep 8’er Caitlyn wat Project Delphi voor haar heeft betekend. Ook haar docent, het samenwerkingsverband en Bernrode delen hun ervaring. Daarnaast komt u te weten waarin Project Delphi verschilt met het aanbod van andere scholen.