Bernrode Begaafdheidsprofiel school

Bernrode een Begaafdheidsprofielschool.

Met grote blijdschap laten we jullie weten, dat Gymnasium Bernrode op 6 april 2021 geaccepteerd is als lid van de vereniging BegaafdheidsrofielScholen (BPS). Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen met een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma, een zorgvuldige begeleiding en de bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

Dit keurmerk krijgen we natuurlijk niet zomaar. Al jaren zijn we bezig om deze groep leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Dat heeft ertoe geleid dat we intussen een uitgebreid en gebalanceerd aanbod hebben. Sommige onderdelen van dit aanbod bestaan al lang, zoals het Hermes-programma dat misschien niet eens als ‘extra’ aanbod wordt beschouwd door velen van jullie. Andere dingen zijn helemaal nieuw, zoals de training Boost Yourself, of nog in ontwikkeling, zoals het verdiepen en verbreden bij individuele vakken.

Via de Bernrode Digitaal krijgt iedereen een overzicht van ons volledige aanbod. Een groot deel van het aanbod staat overigens ook open voor leerlingen die (nog) geen officiële diagnose hoogbegaafdheid hebben. Voor ons is altijd leidend, waaraan de individuele leerling behoefte heeft.

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan is het altijd mogelijk om contact op te nemen. De eerst aangewezen persoon is in eerste instantie de mentor. Die kent de leerlingen het best en kan het beste bepalen, samen met ouders en leerling, wat voor een leerling geschikt is. 

Maar zijn er vragen over specifieke onderdelen van het programma, dan kunnen die het best gesteld worden aan de talentcoördinator, mevrouw Lemmens (yle@bernrode.nl)

Versnellen

Een van de mogelijkheden die wij als BPS-school sinds een paar jaar bieden is het versnellen van een vak. Een aantal leerlingen heeft hier al ervaring mee. En van deze leerlingen hebben wij als school ook veel geleerd.

Inmiddels hebben we gemerkt, dat versnellen het beste verloopt als we direct aan het begin van een schooljaar daarmee kunnen starten. Daarom vragen we de leerlingen die denken dat ze erg goed zijn in een bepaald vak en denken dat ze daarin veel sneller dan de rest zouden kunnen gaan zich in het derde trimester hierover te melden bij de mentor

De mentor inventariseert dan met de talentcoördinator en de betreffende teamleider de mogelijkheden en als besloten wordt het versnellen door te zetten, kan al in het derde trimester een plan worden gemaakt voor komend schooljaar.
Over versnellen in het algemeen en de regels die daarvoor gelden, kunt u informatie krijgen bij de talentcoördinator, mevrouw Lemmens (yle@bernrode.nl).Media
  • bps290x210